Članovi BK Zadar

rb Ime i prezime Godište Kategorija članstva
1 BOŽIDAR KOTLAR 1973 REDOVNI ČLAN
2 NEVEN PAVIĆ 1968 REDOVNI ČLAN
3 ANTONIO KRNČEVIĆ 1980 REDOVNI ČLAN
4 MARIN PEJDO 1978 REDOVNI ČLAN
5 KOSTA TEOFILOV 1974 REDOVNI ČLAN
6 DENIS ŠINTIĆ 1970 REDOVNI ČLAN
7 NEVEN ŠESTAN 1971 REDOVNI ČLAN
8 IVANA VIDOV ANIĆ 1978 REDOVNI ČLAN
9 ROMANO PERINOVIĆ 1967 REDOVNI ČLAN
10 ZDENKO MIŠKOVIĆ 1957 REDOVNI ČLAN
11 NIKICA TEOFILOV 1976 REDOVNI ČLAN
12 NEBOJŠA BAKULA 1958 REDOVNI ČLAN
13 PETAR MILIN 1979 REDOVNI ČLAN
14 KRISTIJAN JOVIĆ 1974 REDOVNI ČLAN
15 SMILJAN GALIĆ* 1968 REDOVNI ČLAN
16 REMIGIO KOTLAR 1962 REDOVNI ČLAN
17 ANĐELO BAJLO 1956 REDOVNI ČLAN
18 ĐANI MATEŠIĆ 1990 REDOVNI ČLAN
19 EMILIJO KRSTIĆ 1964 REDOVNI ČLAN
20 BRANKO ŠARE 1969 REDOVNI ČLAN
21 NEVEN DOKOZA 1971 REDOVNI ČLAN
22 BRANKO ČERINA* 1974 REDOVNI ČLAN
23 BERISLAV PUNOŠ* 1974 REDOVNI ČLAN
24 ROKO VUKIĆ 1997 REDOVNI ČLAN
25 ANĐELKO VIDOVIĆ 1963 REDOVNI ČLAN
26 MIRO JAMAN  1969  REDOVNI ČLAN
27 ROBERT BUTERIN 1970 REDOVNI ČLAN
28 JOSIP MARIO ŠKIBOLA* 1946 REDOVNI ČLAN
29 SINIŠA PEZELJ 1970 REDOVNI ČLAN
30 ĐINO MATEŠIĆ 1982 REDOVNI ČLAN
31 SLAVEN BAČIĆ 1967 REDOVNI ČLAN
32 SLAVEN MEŠTROVIĆ 1967 REDOVNI ČLAN
33 ZDRAVKO ŠINTIĆ 1968 REDOVNI ČLAN
34 DANIEL FILIĆ 1988 REDOVNI ČLAN
35 ANTE RADIĆ 1987 REDOVNI ČLAN
36 BOŽIDAR VLADOVIĆ 1969 REDOVNI ČLAN
37 MLADEN KARLOVČEC 1982 REDOVNI ČLAN
38 ANTE ROBERT SKROČE* 1974 REDOVNI ČLAN
39 DARIO MANDIR 1981 REDOVNI ČLAN
40 DAVOR JAKŠIĆ 1970 REDOVNI ČLAN
41 ŽELJKO PINČIĆ* 1961 REDOVNI ČLAN
42 MLADEN LETIĆ 1956 REDOVNI ČLAN
43 DARKO ŠMEHIL 1961 REDOVNI ČLAN
44 RENATO MAJIĆ 1973 REDOVNI ČLAN
 45  ŠIME BAJLO   1939  POČASNI  ČLAN
46 JOŠKO PINJATELA 1939 POČASNI  ČLAN
47 DUJE MORIĆ 1950 POČASNI  ČLAN
48 MAJA PERINOVIĆ 1999 NOMINALNI ČLAN
49 JOSIPA ŠINTIĆ 1999 NOMINALNI ČLAN
50 IVAN GRGIĆ 1999 NOMINALNI ČLAN
51 NINA DOKOZA 2000 NOMINALNI ČLAN
52 TONI SRBIĆ 2000 NOMINALNI ČLAN
53 KARLO KNEŽEVIĆ 2000 NOMINALNI ČLAN
54 LOVRO MATEK 2000 NOMINALNI ČLAN
55 MANUEL ŠESTAN 2001 NOMINALNI ČLAN
56 OLIVER GOJKOVIĆ 2002 NOMINALNI ČLAN
57 FRANKO RASPOVIĆ 2002 NOMINALNI ČLAN
58 ZVONIMIR KARLOVIĆ 2003 NOMINALNI ČLAN
59 PAULO GRGIĆ 2004 NOMINALNI ČLAN
60 ROKO DOKOZA 2004 NOMINALNI ČLAN
61 NICOLAS GOJKOVIĆ 2004 NOMINALNI ČLAN
62 MARKO BILOSNIĆ 2005 NOMINALNI ČLAN
63 SLAVKA BAREŠIĆ 2005 NOMINALNI ČLAN
64  LANA BAREŠIĆ 2006 NOMINALNI ČLAN
65 ROKO ŠINTIĆ 2006 NOMINALNI ČLAN
65 DANIJEL LIJIĆ 2006 NOMINALNI ČLAN
66 LUKA ŠKARA 2006 NOMINALNI ČLAN
*Uskrata sudjelovanja u radu kluba po članku 21. Statuta Bk Zadar
Ažurirano 16.02.2017.

This Post Has Been Viewed 2,671 Times

Odgovori

Biciklistički klub Zadar